Türkiye’den GES Yeri Seçiminde Sel Tehlikesi Araştırması

Türkiye’de yapılan yeni araştırma, artan hidrolojik aşırılıklar nedeniyle güneş enerjisi santrali yeri seçiminde daha titiz bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Bilim adamları, sabit mesafeli tampon bölgelerin güneş enerjisi santrallerini sel ve erozyon tehlikelerinden korumak için yeterli olmadığını iddia ediyor.

Bilim adamları, sabit mesafeli tampon bölgelerin güneş enerjisi santrallerini sel ve erozyon tehlikelerinden korumak için yeterli olmadığını iddia ederek, barajlardan belirli bir mesafe belirlemenin şu anda hala bilimsel bir dayanağı olmadığını vurguluyor.

Sorumlu yazar Kutay Yılmaz, pv dergisine “Güneş enerjisi santrallerinin en uygun yer seçimi ile ilgili makaleleri ilk kez araştırdığımızda, taşkınların neden ya göz ardı edildiğini ya da sadece kısaca bahsedildiğini merak etmekten kendimizi alamadık” dedi. “Önceki bazı araştırmalar, rezervuarla ilgili hasarları azaltmak için 100 m ila 1.000 m arasında değişen tampon bölgeler önermişti, ancak bu yaklaşım bize biraz belirsiz göründü. Son yıllarda artan hidrolojik aşırılıklar göz önüne alındığında, daha titiz bir yaklaşım benimsemenin gerekli olduğunu hissettik” dedi.

Renewable Energy’de yayınlanan “Optimal güneş enerjisi GES alanı seçimi ve topografik çözünürlüğün etkisinin değerlendirilmesi için taşkın ve erozyon risk endekslerini araştırmak” adlı çalışmasında, planlanan güneş enerjisi çiftliklerinin yakınındaki potansiyel taşkın tehlikelerini nicel olarak değerlendirmek ve altı taşkın seviyesi oluşturmak için bir yöntem sağlıyorlar. akış derinliklerine ve taşkın hızlarına dayalı tehlikeler; en yüksek sınıflardan üçü GES için yapısal olarak güvensizdir.

Akademisyenler, modellemeleri için, karar kriterlerini düzenlemek ve öncelik sırasına koymak için hiyerarşik ayrıştırmaya dayalı bir karar verme tekniği olan analitik hiyerarşi sürecini (AHP) kullandılar. “AHP, tipik olarak farklı ölçüm birimlerinin kullanılması nedeniyle birbiriyle karşılaştırılamayan girdileri içeren karmaşık sorunların çözümünü kolaylaştırıyor” diye açıkladılar. “AHP kullanılarak, orijinal problemden homojen faktörleri kullanan bir çözüm modeli geliştirilir.”

Erozyon riskine gelince, bilim adamları yağış-erozyon, toprağın erozyona duyarlılığı ve topografik özellikler gibi faktörleri dikkate alan Revize Edilmiş Evrensel Toprak Kaybı Denklemi (RUSLE) yaklaşımını kullandılar. Belgede, “Erozyon, GES de dahil olmak üzere çeşitli kurulumların yapısal bütünlüğü için önemli bir risk oluşturan doğal bir tehlikedir.” “Erozyon sonuçlarını yer seçimi için eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştürmek için, erozyonun ciddiyeti farklı sınıflara ayrılmıştır.”

Bilim adamları ayrıca yollara, iletim hatlarına ve diğer faktörlere olan mesafeyi belirlemek için sürekli bir topografik yükseklik yüzeyini temsil eden dijital kartografik veri kümeleri olan dijital yükseklik modellerini (DEM’ler) kullandılar. Ayrıca topografik çözünürlüğün sel ve erozyon tehlikeleri üzerindeki etkisini analiz etmek için DEM’leri kullandılar ve daha düşük bir çözünürlüğün (34 metre), GES proje yeri seçimi için daha yüksek bir çözünürlük (25 metre) kadar iyi sonuçlar sağlayabileceğini buldular.

“Yollara, iletim hatlarına ve diğer faktörlere olan mesafenin belirlenmesinde yer alan hesaplama sürecinin DEM’lerin kullanılmasını gerektirmesi dikkat çekicidir” diye açıkladılar. “Çalışma, verilerin arazi kullanım verilerinin çözünürlüğüne göre yeniden örneklenmesi koşuluyla, düşük çözünürlüklü topografik verilerin yer seçimi için kullanılabileceğini gösteriyor.”

Kutay, “AHP’deki sel ve erozyon ağırlıkları nispeten düşük olmasına rağmen, yer seçimi üzerindeki etkileri önemli olduğundan, bu sonuçlar ilgi çekicidir” dedi. “İlerledikçe, yaklaşımımızı her bir yerin kendine özgü özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre şekillendirerek, deniz seviyesinin yükselmesi ve ani yağış gibi küresel ısınmayla ilgili diğer kriterleri de dikkate alacağız.”

KAYNAK