49-GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDEKİ GÜNCEL PROBLEMLER

Güneş enerjisinde yüksek potansiyele sahip bir ülke olarak, sektörün hızlı gelişimine devam etmek ve potansiyelini gerçekleştirmeye devam etmek için aşağıda bahsi geçen farklı boyutlarda sorunların ele alınarak çözülmesi gerekmektedir.
Yatırım sürecinde karşılaşılan bürokratik zorluklar
İzin süreçlerinde yaşanan gecikmeler, uzamalar ve kimi zaman ilgili kurumlar arasında yaşanan iletişim kopukluğu yatırım sürecini uzatmadır. Üstelik hevesli bir yatırımcının da motivasyonunu kırabilmektedir.
Kapasite Problemleri
Lisanslı projelerde uzun zamandır açıklanan yeni bir kapasite bulunmamaktadır. En son 2015’te 600 MW kapasite için tamamlanan yarışmalardan sonra yeni kapasite başvurusu açılmamış, kapasite lisanssız kurulumlarla artış göstermiştir. Yeni kapasitenin 1.000 MW’lık bir kurulumu, 500 MW’lık üretim tesisiyle içeren Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-1) ihalesi benzeri büyük kaynak alanı ihaleleriyle ve lisanssız aracılığıyla gelişimi desteklenmektedir.
Üretimin ağırlıklı olarak Çin menşeili olması
Çin güneş enerjisi temelli üretimde dünya yüzdesinin çok önemli bir bölümünü elde tutmaktadır. Bu da güneş elektriği ekipmanını Çin’den sağlayan ülkeler için yüksek miktarda gelir kaybı anlamına gelmektedir.
İklim krizi etkilerine karşı kırılganlık
İklim değişikliğinin üstünde yaşanan coğrafyaya bağlı olarak etkileri yakından hissedilmektedir. Ekstrem iklim koşulları güneş enerjisi sistemlerine, projelerin fizibilitesi yapılırken öngörülmeyen risklerle karşı karşıya bırakmakta, zarara neden olmaktadır.
Mevcut yapılara uyum sorunu
Şehir mimarisinin güneş enerjisi teknolojisi gelişmeden çok önce tasarlanmış olması, panellerinin her çatıya adapte edilmesini zorlaştırmaktadır fakat yeni yapılan çatılar güneş enerjisinin entegre olabilmesi düşünerek tasarlanmaktadır.
Yüksek teşviklerin yarattığı maliyet
2011’de açıklanan Yenilenebilir Enerji Destek Mekanizması (YEKDEM) uyarınca güneş enerjisine 10 sene boyunca 13,3 cent/kWh destek tarifesi açıklanmıştır. Özellikle dolar kurundaki hızlı artışla neticesinde, bu kaynağa verilen teşvik güneş elektriğinin ucuzlayan maliyetinin de çok üzerinde kalmakta ve tepkiye neden olmaktadır.
Farkındalığın düşük olması
Güneş enerjisinin demokratik, bağımsız, karbon-nötr ve ulaşılabilir bir enerji kaynağı olmasına yönelik farkındalık ve bilgi seviyesi, toplumun büyük bir kesiminde hala düşük düzeydedir. Bu konuda sivil toplum kuruluşlarına önemli bir görev düşmektedir.