07-ŞEBEKE BAĞLANTILI SİSTEMLER

Güneş enerjisi sistemlerini, şebekeye bağlı, şebekeden bağımsız ve hibrit sistemler olarak üç ana başlık altında inceleyebiliriz. Şebekeye bağlı (on grid) sistemler, kurulu güneş enerjisi sisteminin ürettiği elektriği doğrudan şebekeye verdiği sistemlerdir.
Bu sistemlerle birlikte mesken tipi küçük ölçekli kurulumlara, ticari ve endüstriyel kurulumlara da elverişli olan güneş enerjisi sistemleri şebekeden evlere, evlerden şebekeye karşılıklı bir akış gösterebilmektedir. Bu akış günümüzün ‘Üreten Tüketiciler’ kavramını da ortaya çıkarmıştır.
Şebekeye bağlı sistemler nasıl çalışır?
Güneş panelleri güneşten gelen ışığı DC elektrik enerjisine çevirirler. Bu akım invertere gönderilir ve burada DC, elektrikli tüm cihazlarda kullandığımız AC elektrik enerjisine dönüştürülür ve şebeke beslenir. Şebekeye bağlı inverter, miktar ve voltajı da düzenler. Buradaki önemli sistem elemanlarından biri de çift yönlü elektrik sayacıdır (net meter). Çift yönlü elektrik sayacı, hem şebekeye verilen elektrik miktarını hem de tüketilen elektriği kaydeder. Her ayın sonunda mahsuplaşma gerçekleşir ve kullanıcı buna göre faturalandırılır.
Şebekeye bağlı evsel bir sistemin faydaları:
1.Avantajlı Elektrik Maliyeti
Ortalama bir sistem ömrünün 25 yıl olduğu, güneş enerjisi sistem fiyatlarının giderek düştüğü düşünülecek olursa kurulan sistem giderek kısalan sürelerle kendini amorte edecek, kendi kendini ödediği noktadan sonra da kullanıcı ancak alışılan ortalamasını aşan, fazladan bir elektrik kullanımı olduğunda bir bedel ödeyecektir.
2.Kolay Bakım
Şebekeye bağlı sistemlerde akü kullanılmadığından, bakım ve değişim maliyetleri oldukça düşüktür.
3.Pasif gelir sağlar
Öz tüketim amaçlı kurulan bu sistemler, zaman içinde elektrik faturasından ciddi miktarda tasarruf sağlar. Kişi elektrik fiyatlarını etkileyen makro veya yerel faktörlerden etkilenmez, bu etkilerin dışında kalır.
4.Kayıpsız üretim
Üretildiği yerde tüketildiği için, geleneksel şebeke üretimine kıyasla kayıpsız ya da minimum bir kayıpla tüketime söz konusu olan elektrik üretilir.
5.Elektriğe Kesintisiz Erişim
Bakım ya da herhangi bir sistem arızası gibi bir koşulla sistem elektrik üretmese bile şebekeye bağlı bir sistemle her zaman elektrik temini mümkün olacaktır.