26-HİBRİT YENİLENEBİLİR ENERJİ SANTRALLERİ

Hibrit santraller, birden fazla yenilenebilir enerji kaynağına dayalı olarak üretim yapabilen enerji santralleridir. Ana enerji kaynağına ek olarak kurulabilecek bu santraller sayesinde, yenilenebilir kaynağa tahsis edilmiş bir bağlantı kapasitesinin arttırılması sağlanır. Çünkü herhangi bir zamanda, santraldeki hibrit enerji sistemlerinden en az birinin eneji üretmeye devam etme olasılığı artacağından, santraldeki toplam enerji üretim kapasitesi yükselmiş olur.
Şebekeye bağlı veya şebekeden bağımsız olarak çalışabilen hibrit yenilenebilir enerji sistemleri mevcuttur. Şebekeden bağımsız olarak çalışan sistemler enerji iletim hatlarına uzak ve kırsal bölgelerde enerji elde edilebilmesi için dizel jeneratörlerle birlikte kullanılmaktadır.
Rüzgar hızının değişken olması nedeniyle enerji üretiminde yaşanan kayıpları santralinize ek olarak güneş enerjisi santrali kurarak enerji üretimini sürdürülebilir hale getirebilirsiniz. Yardımcı kaynak kurulabilecek alanlar; yeni tahsis edilecek alanlar, lisans sınırı içerisindeki alanlar ve rüzgar türbini çevresindeki alanlar olmaktadır. Rüzgar enerjisi için YEKDEM fiyatı 7,3 ABD Doları Cent/kWh olarak baz alınmaktadır.
Biyogaz santrallerindeki hammadde yetersizliğinden kaynaklı tam kapasite çalışamama durumunu lisanslı santrallere derç edilmiş alanlara güneş enerjisi santrali kurarak santralin verimli bir şekilde çalışması sağlanır. Yardımcı kaynak kurulabilecek alanlar; lisans sınırı içerisindeki alanlar ve imarlı alanlardır. Biyokütle enerjisi için YEKDEM fiyatı 13,3 ABD Doları Cent/kWh olarak baz alınmaktadır.
Jeotermal enerji santrallerinde, özellikle yaz aylarında yaşanan verim kayıplarını ve buna bağlı olarak gerçekleşen enerji üretim kayıplarını minimize edebilmek için; sisteme hibrit olarak güneş enerjisi santrali kurulabilir. Yardımcı kaynak kurulabilecek alanlar; Jeotermal kuyusuna bitişik arazi, jeotermal kanalına bitişik arazi, kuyu başı tesisleri ve santral alanına bitişik arazilerdir.
Hidroelektrik enerji santrallerinde, dönemsel olarak suyun çekilmesi veya suyun buharlaşması gibi sorunlardan kaynaklanan enerji üretimindeki kayıplar, sisteme ek olarak kurulabilecek güneş enerjisi santrali ile dengelenebilir. Ayrıca Hidroelektrik Enerji Santrallerine Yüzer Güneş Enerjisi Santralleri kurarak mevcut panellerin su ile soğutulması sağlanabilmektedir. Hidroelektrik enerji için YEKDEM fiyatı 13,3 ABD Doları Cent/kWh olarak baz alınmaktadır.
Lisanslı Kojenerasyon elektrik üretim tesisinize ek olarak Güneş Enerjisi Santrali kurmak, iç tüketiminizin temiz enerjiden üretilmesi sağlanabilmektedir. Yardımcı kaynak kurulabilecek alanlar; Lisans bölgesinde yer alan tüm çatı ve arazilere kurulum yapılabilmektedir.
Termik Enerji Santralleri güneş enerjisi santrali ile desteklenerek yenilenebilir enerji kapasite oranı arttırılabilir. Ayrıca Hibrit enerji santralleriyle temiz enerjiden enerji üretimi sağlayarak fosil yakıtlardan kurtulmak mümkün hale geldi. Yardımcı kaynak kurulabilecek alanlar; Kömür madeni sahasına ve sahaya bitişik arazilere kurulum yapılabilmektedir.
Farklı enerji kaynaklarının ileri teknoloji ağları, enerji üretiminde en yüksek verimliliği garanti eder. Hibrit enerji sistemleri merkezi ve yerel olmayan depolama şekillerinin birleşimi sayesinde akıllı ve düşük kayıp kontrolü, enerji tüketimini de sağlayabilir.
1 Temmuz`da yürürlüğe giren ve Hibrit yönetmeliği olarak da bilinen lisans yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre artık birden çok farklı kaynaktan enerjinizi üretip, enerji arzının arttırılması sağlanmaktadır.
Üretilen bu enerji mevcut YEKDEM fiyatı üzerinden satılabilmekte, YEKDEM sonunda da serbest piyasa üzerinden satmaya devam edilebilmektedir.
HES’ten üretilmiş gibi verilerek, HES’te 7,3 cent/kWh YEKDEM fiyatından faydalanılıyorsa, GES’ten üretilen elektrik de aynı fiyattan satılacaktır. Normalde GES YEKDEM fiyatı 13,3 cent/kWh olmasına rağmen, iki yenilenebilir kaynaktan, fiyatı düşük olan esas alındığından, bu örnekte fiyat 7,3 cent/kWh olmaktadır.
Yeni teknolojiler için önemli fırsatlar
Böyle bir enerji arz şebekesinin amacı, üretim ve tüketim arasında denge sağlamaktır. Bunu başarmak için, yenilikçi çözümler için yeni alanlar sunan, enerjinin üretimi, depolanması ve tüketimi ile bağlantılı çeşitli teknolojilerin kesintisiz entegrasyonu şarttır.
Hibrit Kombinasyon Formları
Hibrit enerji sistemleri, birbirini tamamlayan en az iki farklı enerji kaynağından oluşur. Geleneksel ve yenilenebilir enerji kaynaklarının olası kombinasyonları şehirler, ilçeler veya bireysel hane halkları için yenilikçi ve enerji açısından verimli bir çözüm sağlar.
Sürdürülebilirlik
Güneş enerjisi veya rüzgar enerjisi gibi özel olarak yenilenebilir enerji kaynaklarını bir araya getirirken, hibrit enerji sistemleri % 100 yenilenebilir enerji sağlayabilir, ek esnekliği artırılabilir ve talebi karşılamak için uyum sağlayabilir.
Artan Talep
Bu alandaki yeni olasılıkların ve yeniliğin ortaya çıkmasını kolaylaştıran artan teknik ilerleme nedeniyle, hibrit enerji sistemleri için talep artmaktadır. Şehirler, arz ve talebi verimli bir şekilde yönetmek, enerji güvenliğini artırmak için araçlar sunarken bu çözümlere özel ilgi göstermektedirler.
Modüler Teklif
Hibrit bir enerji sistemi tamamen otomatiktir ve aşırı üretilen enerji için en az bir enerji işleme tesisi, bir kontrol sistemi ve bir kısa vadeli enerji depolama birimi içermektedir. Kapalı devre sistemi sayesinde aşırı enerji depolanır ve tüketim kontrol edilebilir.