16-EPC SEÇİMİ

Yaygın olarak ‘EPC’ olarak geçen, ‘Engineering, Procurement and Construction’ın yani ‘Mühendislik, Tedarik ve Kurulum’ sözcüklerinin kısaltmasıdır ve günlük piyasada sıkça kullanılan terminolojilerden biridir. Doğru EPC seçimi, uzun ömürlü bir santral için, kaliteli ekipman seçimi kadar önemlidir.
Mühendislik
Kalifiye bir EPC firmasının, projenin izinlerinin alınması, tasarımı ve devreye alınmasını yönetebilecek nitelikli mühendislere ve saha ekibine sahip olması beklenir.
Tedarik
Fotovoltaik sisteme dair tüm ekipmanlar en iyi performansı verecek şekilde ve projenin içinde bulunduğu koşullara uygun olarak seçilmelidir. İyi bir EPC firması, tedarikçilerden kaliteli ürünleri en iyi performans kriterine göre uygun fiyatlı temin eder. Tedarik edilen ekipmanlar zamanında sahaya sevk edilmelidir ve lojistik titizlikle planlanmalıdır.
Kurulum
Elektriksel bağlantıları yapacak ekip ilgili sertifikalara sahip olmalıdır. Karşılaşılan çoğu problem, kurulumun tek bir aşamasından değil farklı aşamalarında yapılan hatalardan ve bunların etkileşimlerinden kaynaklanır. Kurulumda çalışan proje yöneticisinin teknik olarak sürece hakim olması ve saha ekibiyle organize hareket etmesi oldukça önemlidir.
EPC firması seçerken dikkat edilecek hususlar aşağıdaki gibidir:
– Kurulu güç ve proje çeşitliliği bakımından iyi bir referans listesi olmalıdır.
– EPC firması taahhüt ettiği şartlarda ve zamanda projeyi devreye almalıdır.
– Yasal mevzuatı yakın takip etmeli, yatırımcıyı projeyi etkileyebilecek olası mevzuat değişiklikleri konusunda bilgilendirmelidir.
– Sektörün geçmişine ve güncel durumuna ilişkin olarak tam bilgi sahibi olmalı, projeyi gelece ortaya çıkacak riskleri öngörerek tasarlamalıdır.
– Kalite ve fiyat konusunda proje için en uygun ekipmanı seçip, eleyebilecek donanımda olmalıdır.
– Finansal yapısı, projenin zamanlı yürümesini sağlayacak şekilde elverişli olmalıdır.
– Bağımsız bir arıza-bakım ekibi olmalı, herhangi bir arıza halinde en kısa sürede müdahale edebilmelidir.
EPC Firma seçiminde deneyimli referansları güçlü ekibine yatırım yapan gelişmeye açık, yalnız GES sisteminin kurulması değil, sonradan ön görülemeyecek doğal sebeplerden kaynaklı arızalar için uzmanlaşmış yada sürekliliği sağlamak için devamlı hizmet alınacak kalitesini uygun fiyatlarla destekleyen firmalar seçilmelidir.