20-İŞVEREN MÜHENDİSLİĞİ VE DENETİM

İşveren mühendisliği hizmeti, büyük ölçekli güneş enerjisi projelerinde yatırımcı adına yürütülen, EPC şirketinin seçimi, projenin hayata geçme sürecinin tasarımdan inşaata kadar takibi ve periyodik raporlamalarını kapsar. İşveren mühendisliği projenin hayata geçme sürecinde bir çapraz kontrol vazifesiyle riskleri minimize eder. Özellikle enerji sektöründe proje tasarımı, geliştirilmesi, ve inşaatı sırasında proje yatırımcısı , kredi sağlayıcısı veya bankalar nezdinde hareket edip tüm süreçlerin eksiksiz ve taahhütlere uygun yürüdüğünün kontrolü, inşaat sürecinin sahada izlemesi aylık – çeyreklik ve yıllık periyotlarda raporlanması ve kabul testlerinin raporlanması hizmetlerini içerir.
İşveren Mühendisliği aşağıdaki kapsamda alınabilen bir hizmettir;
Projenin ön fizibilitesinin yapılması
Bu noktada amaç güneş enerjisi sisteminden beklenen üretim performansı ve saptanan maliyetlerle, yapılan yatırımdan ne süreyle geri dönüş sağlanabileceğinin anlaşılmasıdır. Seçilecek arazilere yönelik bir değerlendirmeden, optimal lokasyon seçimine, trafo uzaklıklarına, yapılması gereken olası iletim hattı/trafo yatırımlarına kadar yatırımcının maliyeti gerçekçi bir şekilde ortaya konur. Bu aşama teknoloji seçimi, EPC seçimi, finansal kaynak konusundaki takip eden aşamalara temel teşkil eder.
Detaylı Proje Raporu
Projenin bankalarla yapılacak finansman görüşmeleri için bir temel oluşturan hizmet kalemidir.
EPC firması değerlendirme ve seçimi
İşveren mühendisliğinin bu hizmet kaleminde EPC’lere yönelik olarak teklif içeriği standardize edilerek detaylandırılır, bu doğrultuda teklifler toplanarak değerlendirilir ve yatırımcının koşullarına uygun olarak en optimal seçim yapılır.
Detaylı Tasarım Değerlendirmesi
EPC tarafından yapılan mühendislik ve tasarım, seçilen ekipmanın uygunluğu da göz önünde bulundurularak sistemin işlevselliği açısından değerlendirilir.
İnşaat süresince Süpervizyon
İnşaat süresinde olan ilerleme sahaya periyodik ziyaretlerle izlenir ve raporlanır. Mühendislik, tedarik ya da inşaata yönelik herhangi bir problem varsa yatırımcı bu konuda zamanlı bir şekilde bilgilendirilir ve gerekli önlemlerin alınması sağlanır.
Proje Kabulüne Yönelik İzleme ve Değerlendirme
Projenin geçici ve nihai kabulüne ilişkin test aşamaları izlenir ve belirtilen standartlar uyarınca gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği gözlemlenir, EPC tarafından hazırlanan raporlar değerlendirilir ve yatırımcıya raporlanır.