SolarVizyon Rehber


Güneş enerjisi sektörü ile ilgili en çok merak edilen 50 sorunun cevabını verdiğimiz rehberimiz test yayınına geçti.
Önümüzdeki haftalarda soru ve cevaplar, sizlerden de gelecek görüş ve yorumlarla sürekli olarak revize edilecektir.
Her bir soru ile ilgili Türkiye’de ve dünyadaki önemli gelişmeler bir süre sonra o sorunun altında sürekli güncellenecektir.
Rehberin bir e-kitap olarak yayınlanması çalışmalarına en kısa zamanda başlıyoruz.
Rehberin basılı versiyonunu ise seçilmiş potansiyel güneş enerjisi kullanıcılarına yollayacağız.
Proje hayat boyu ana sponsorları olan ERL ve GÖKTEKİN Enerji firmalarına çok teşekkür ederiz.
İçerikle ilgili her tür yorum ve katkılarınızı lütfen bilgi@solarvizyon.org adresine yollayın.

SPONSORLAR

01-NEDEN GÜNEŞ ENERJİSİ

01-NEDEN GÜNEŞ ENERJİSİ

Çünkü Güneş Enerjisi Geleceğin Teknolojisi Yarı iletken maddelerden oluşan hücrelerle güneşten aldığı ışığı elektrik enerjisine çeviren panel teknolojilerinin sürekli gelişmesi ...
02-KÜRESEL İKLİM KRİZİ

02-KÜRESEL İKLİM KRİZİ

Dünyanın önde gelen bilim insanları, 19. yüzyılın sonlarından bu yana meydana gelen 0.85ºC’lik artıştaki en büyük sorumluluğun insan kontrolündeki eylemlere ...
03-DÜNYADA GÜNEŞ ENERJİSİ

03-DÜNYADA GÜNEŞ ENERJİSİ

Güneş enerji teknolojisi yaygınlaştıkça ve maliyetleri düştükçe, dünya enerji kullanımındaki payı ivmeli bir şekilde artmaktadır. Güneş enerjisinden elektrik üretimi 2019’da ...
04-GÜNEŞ ENERJİSİNİN TARİHÇESİ

04-GÜNEŞ ENERJİSİNİN TARİHÇESİ

Güneş enerjisinden yararlanabilmek için yapılan çalışmalar çok eski tarihlere dayanmaktadır. Güneş enerjisinden alet kullanılan ilk uygulamayı, MÖ 215’te, Syracusa’yi kuşatan ...
05-GÜNEŞ PANELİ NASIL ÇALIŞIR

05-GÜNEŞ PANELİ NASIL ÇALIŞIR

Güneş ışığı foton adı verilen görünmez elektrik partiküllerinden oluşur. Güneşten gelen bu enerji, güneş panelleri yardımıyla elektrik üretme aracı olarak ...
06-INVERTER

06-INVERTER

Fotovoltaik enerji üretim sistemlerinin temel çalışma prensibi; güneşten gelen enerjinin paneller ile DC akıma ardından inverter ile AC akıma dönüşmesiyle ...
07-ŞEBEKE BAĞLANTILI SİSTEMLER

07-ŞEBEKE BAĞLANTILI SİSTEMLER

Güneş enerjisi sistemlerini, şebekeye bağlı, şebekeden bağımsız ve hibrit sistemler olarak üç ana başlık altında inceleyebiliriz. Şebekeye bağlı (on grid) ...
08-ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ GÜNEŞ SANTRALLERİ

08-ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ GÜNEŞ SANTRALLERİ

Off-grid olarak da günlük kullanımımıza giren şebekeden bağımsız sistemler üretim ve tüketimini tamamen kendi içinde çözen depolama temelli kurulumlardır. Genel ...
09-GÜNEŞ PANELLERİNDE KALİTE

09-GÜNEŞ PANELLERİNDE KALİTE

Güneş enerjisi sistemlerinin tabana yayılmasıyla birlikte dünyada son yıllarda en fazla payını arttıran elektrik üretim kaynağı haline gelmiştir. Bu doğrultuda ...
10-GÜNEŞ PANELLERİNİN ÖMRÜ

10-GÜNEŞ PANELLERİNİN ÖMRÜ

Güneş panellerinin ömrünün hesaplanmasında kullanılan ürünlerin yanında yaşam ömrünü belirleyen çeşitli faktörler vardır. Panel çeşidi, sistemin nerede kurulduğu, iklim, panel ...
11-GÜNEŞ PANELLERİNİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

11-GÜNEŞ PANELLERİNİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Dünyada enerji dönüşümü yenilenebilir enerji ve özellikle güneş enerjisi ağırlıklı olarak gerçekleşmekte, her geçen gün güneş enerjisinin kurulu güçteki ve ...
12-ARAZİ SEÇİMİ

12-ARAZİ SEÇİMİ

Güneş enerji santrallerinin arazi seçimi kriterleri, santrallerin kurulum aşamasından işletme aşamasına kadar olan süreçleri ve elektrik üretim maliyetlerini doğrudan etkilemektedir ...
13-TAŞIYICI SİSTEMLER

13-TAŞIYICI SİSTEMLER

Taşıyıcı sistemler bir diğer deyişle konstrüksiyonlar, güneş enerjisi sistemlerinin belkemiğidir. Ortalama 25 yıl ömrü olacak bir güneş enerji santralini, olağanüstü ...
14-GÜNEŞ TAKİP SİSTEMLERİ

14-GÜNEŞ TAKİP SİSTEMLERİ

Güneşin gün boyunca doğudan batıya hareketini izleyen güneş takip sistemleri, güneş ışınlarının panel yüzeyine dik açıda düşmesini sağlayarak, panellerden üretilen ...
15-ÇATI UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

15-ÇATI UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Güneş enerjisinde çatı kurulumları hem dünyada hem ülkemizde giderek yaygınlaşmaktadır. Ülkemizde öztüketim odaklı yapılan bu uygulamalarda özellikle ticari ve endüstriyel ...
16-EPC SEÇİMİ

16-EPC SEÇİMİ

Yaygın olarak ‘EPC’ olarak geçen, ‘Engineering, Procurement and Construction’ın yani ‘Mühendislik, Tedarik ve Kurulum’ sözcüklerinin kısaltmasıdır ve günlük piyasada sıkça ...
17-GÜNEŞ SANTRALLERİNDE KALİTE

17-GÜNEŞ SANTRALLERİNDE KALİTE

Teknolojisi hızla gelişen, son yıllarda yapılan çok sayıda kurulumla sektör tecrübesi artan güneş enerjisi sektöründe ekipman seçimi kadar iyi planlama ...
18-BAKIM VE SERVİS

18-BAKIM VE SERVİS

Güneş enerjisi sistemi kurulup işlemeye başladıktan sonra bir diğer kritik konu olan bakım ve servis ön plana çıkar. Bakım ve ...
19-GÜNEŞ PANELLERİNİN TEMİZLİĞİ

19-GÜNEŞ PANELLERİNİN TEMİZLİĞİ

Güneş enerjisi sisteminin planlanan performansı göstermesi için panellerin belli aralıklarla temizlenmesi gerekir. Bu temizlik aslında panellerin düzenli bakımının bir parçasıdır ...
20-İŞVEREN MÜHENDİSLİĞİ VE DENETİM

20-İŞVEREN MÜHENDİSLİĞİ VE DENETİM

İşveren mühendisliği hizmeti, büyük ölçekli güneş enerjisi projelerinde yatırımcı adına yürütülen, EPC şirketinin seçimi, projenin hayata geçme sürecinin tasarımdan inşaata ...
21-PERFORMANS TAKİBİ

21-PERFORMANS TAKİBİ

Güneş enerjisi sisteminde yüksek performans elde etmek için, tesisin en başta doğru veriler ışığında içinde bulunduğu koşullara uygun yapılan tasarımı, ...
22-YILDIRIM KORUMA, TOPRAKLAMA VE KABLOLAR

22-YILDIRIM KORUMA, TOPRAKLAMA VE KABLOLAR

Uzun ömürlü çalışma beklentisi olan güneş enerjisi santralleri için yıldırımdan korunma, topraklamasının doğru ve uzun ömürlü olması hayati bir öneme ...
23-SİGORTA POLİÇELERİ

23-SİGORTA POLİÇELERİ

Güneş Enerjisi Santrallerinde Sigorta Süreci Güneş enerji santrali yatırımcısının işletmesini sigorta yaptırmaktadaki temel amacı yatırımını risklere karşı garanti altına almaktır ...
24-NE KADAR ELEKTRİK ÜRETEBİLİRİZ

24-NE KADAR ELEKTRİK ÜRETEBİLİRİZ

Ne kadar elektrik üretilebileceği her şeyden önce kurulumun yapılacağı fiziksel şartlara bağlıdır. Öztüketim için kurulacak bir güneş enerjisi sisteminde, ilgili ...
25-YATIRIMIN FİNANSAL ANALİZİ

25-YATIRIMIN FİNANSAL ANALİZİ

Yatırımın finansman koşulları belirlenirken, sektörün mevcut durumu, yasal mevzuat, finansman seçenekleri ve proje özelindeki ihtiyaçlar iyi analiz edilmelidir. Güneş enerjisi ...
26-HİBRİT YENİLENEBİLİR ENERJİ SANTRALLERİ

26-HİBRİT YENİLENEBİLİR ENERJİ SANTRALLERİ

Hibrit santraller, birden fazla yenilenebilir enerji kaynağına dayalı olarak üretim yapabilen enerji santralleridir. Ana enerji kaynağına ek olarak kurulabilecek bu ...
27-TARIM VE HAYVANCILIK

27-TARIM VE HAYVANCILIK

Arazi üzerine kurulu güneş enerjisi santralleri dünya üzerinde en rekabetçi elektrik üretim kaynağı olurken, bu kaynağın son yıllarda öne çıkan ...
28-İÇME VE KULLANMA SUYU ÜRETİMİ

28-İÇME VE KULLANMA SUYU ÜRETİMİ

Günümüzde temiz içme ve kullanma suyuna erişim özellikle erişime kısıtlı uzak bölgelerdeki kırsal alanlarda olukça problemlidir. Uzun süredir üzerine çalışılıp ...
29-GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU VE MEKAN ISITMA

29-GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU VE MEKAN ISITMA

Güneş enerjisi sadece elektrik üretimi için kullanılmamaktadır. Bu enerji kaynağı aynı zamanda sıcak su, mekan ısıtma, soğutma, kurutma gibi uygulamalar ...
30-KONSANTRE GÜNEŞ ENERJİSİ

30-KONSANTRE GÜNEŞ ENERJİSİ

Konsantre güneş enerjisi sistemi, kısaca CSP teknolojisi, güneş panellerinden oluşan fotovoltaik sistemlerden farklı olarak, güneş ışınlarını yoğunlaştırmak için aynaları kullanarak ...
31-AKILLI VE YEŞİL ŞEHİRLER

31-AKILLI VE YEŞİL ŞEHİRLER

2007 yılında ilk defa dünya nüfusu ağırlığı kırsaldan şehirlere kaymış ve şehirlerdeki bu yoğunluk gün geçtikçe artmaya devam etmiştir. 2050 ...
32-BELEDİYELER VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

32-BELEDİYELER VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Belediyeler, yerel yönetim birimleri olarak bölgenin koşullarına en hakim organlardır. Nüfus yoğunluğu, hızla gelişen teknoloji, yıpranma, çevresel, altyapısal ve ekonomik ...
33-TEMİZ ENERJİ KOOPERATİFLERİ VE KİTLESEL FONLAMA

33-TEMİZ ENERJİ KOOPERATİFLERİ VE KİTLESEL FONLAMA

Yenilenebilir enerjinin alternatif finansman yöntemlerinden ikisi temiz enerji kooperatifleri ve kitlesel fonlamadır. En basit olarak, kooperatifleri daha küçük ölçekli, kitlesel ...
34-ENERJİ POLİTİKALARI

34-ENERJİ POLİTİKALARI

Dünya düzeninin sağlanmasında ve devamlılığının tesis edilmesinde enerjinin rolü kilit önemdedir. Ülkeler düzeyinde bakacak olursak, enerji politikaları var olan düzenin ...
35-YERLİ ÜRETİM

35-YERLİ ÜRETİM

Elektriğimizi yurtiçinde üretmek kadar bu elektriği sağlayan teknolojilerin de yurtiçinden tedariğini sağlamak milli gelire olan etkisi nedeniyle son derece stratejik ...
36-GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDE MEVZUAT

36-GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDE MEVZUAT

Yönetmeliklerde yapılan düzeltmeler ve iyileştirmeler çatılarda Güneş Enerjisi Santrali izin süreçlerini kolaylaştırmaktadır. Güneş enerjisi sektöründe mevzuatı şekillendiren başlıca unsurlar, iklim ...
37-GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULUMUNDA BAŞVURU SÜRECİ

37-GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULUMUNDA BAŞVURU SÜRECİ

Güneş enerjisi sistemleri 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na istinaden lisanslı veya lisanssız olarak kurulabilmektedir. Başvuru Sürecinde Gerekli Belgeler Başvuru tesisin ...
38-PERFORMANS SÖZLEŞMELERİ VE ÜRETİM&TÜKETİM VERİMLİLİĞİ

38-PERFORMANS SÖZLEŞMELERİ VE ÜRETİM&TÜKETİM VERİMLİLİĞİ

Güneş enerji santralinin inşaatının ardından; EPC yüklenicileri, santralin sözleşme gerekliliklerine uygunluğunu sağlamalıdır. Tesis işverenlerinin ve işletmecilerinin, nakit akışı modellerini oluşturup, ...
39-YETA-YENİLENEBİLİR ENERJİ TEDARİK ANLAŞMALARI

39-YETA-YENİLENEBİLİR ENERJİ TEDARİK ANLAŞMALARI

YETA bir elektrik üreticisi ile tüketici arasında yeşil enerjinin satın alınmasını sağlayan genelde uzun süreli bir elektrik tedarik anlaşmasıdır. Küresel ...
40-YENİLENEBİLİR ENERJİ SERTİFİKALARI VE KARBON VERGİSİ

40-YENİLENEBİLİR ENERJİ SERTİFİKALARI VE KARBON VERGİSİ

İklim krizi farkındalığı arttıkça bunun etkilerini azaltmak için tüm dünyada yenilenebilir enerji kullanımına doğru bir yönelim olmuştur. Özellikle, 2020’de sona ...
41-GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDE DİJİTALLEŞME ve BLOCKCHAIN

41-GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDE DİJİTALLEŞME ve BLOCKCHAIN

Günümüz Internet dünyasında birçok alanda (multimedya, haberleşme, web arayüzü vb.) veri transferi yapılmaktadır. Blockchain kelimesi ilk olarak Satoşi Nakamoto’nun 2008 ...
42-ENERJİ DEPOLAMA

42-ENERJİ DEPOLAMA

Enerji üretiminde gün içinde güneş ışınlarının geliş açısı ve etkisine göre üretim de dalgalanmalar olmaktadır. Mevsimler, gece, gündüz ve bulutlanma ...
43-YEŞİL HİDROJEN

43-YEŞİL HİDROJEN

Küresel ısınma ve iklim krizinin tüm dünya ölçeğinde yarattığı sonuçların yanında artan popülasyon ve enerji dönüşümünün getirdiği yenilikler, enerji dönüşümünün ...
44-ELEKTRİKLİ ULAŞIM

44-ELEKTRİKLİ ULAŞIM

Günümüzde temiz enerjiye yönelim ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ciddi oranlarda artmış ve fosil yakıtlı kaynakları geride bırakan gelişimine ...
45-CORONA SONRASI GÜNEŞ ENERJİSİ ve YEŞİL DÜZEN

45-CORONA SONRASI GÜNEŞ ENERJİSİ ve YEŞİL DÜZEN

2020’de dünya Çin’den yayılan Covid-19 pandemisiyle insanların hayatlarında ilk defa şahit olduğu bu salgın küresel ölçekte beklenmedik bir can kaybına ...
46-GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM

46-GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM

Son yıllarda ülkelerin dikkat çekici boyutta değişen politikalarıyla, güneş enerjisi giderek büyüyen oranlarda istihdama katkı sağlamaktadır. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın ...
47-DİĞER TEMİZ ENERJİ KAYNAKLARI

47-DİĞER TEMİZ ENERJİ KAYNAKLARI

Temiz enerji, kısaca içinde bulunduğu habitatla uyumlu, çevreye olan etkisi nötr olan yenilenebilir enerji kaynaklarını nitelemektedir. Güneş enerjisinden başka, hidroelektrik, ...
48-GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ

48-GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ

Yapılan araştırma-geliştirme çalışmaları sonucu ticari olarak kullanılabilecek, verimli yeni teknolojilere yönelik umut vadeden pek çok gelişme olmaktadır. Bu gelişmeler, kaynak ...
49-GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDEKİ GÜNCEL PROBLEMLER

49-GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDEKİ GÜNCEL PROBLEMLER

Güneş enerjisinde yüksek potansiyele sahip bir ülke olarak, sektörün hızlı gelişimine devam etmek ve potansiyelini gerçekleştirmeye devam etmek için aşağıda ...
50-GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDEKİ TERİMLER VE TANIMLAR

50-GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDEKİ TERİMLER VE TANIMLAR

Akıllı Şebekeler: Akıllı şebeke, temel olarak operasyon, bilgi ve haberleşme sistemlerinin entegrasyonu ile şekillenmiş elektrik dağıtım şebekesidir. Akıllı şebekeler, enerjinin ...