Pasifik Adası Ülkelerinde Güneş Enerjisi Çözümleri

Uluslararası Güneş İttifakı, Pasifik Ada Ülkelerinde (PIC) yenilenebilir enerji projeleri için finansman sağlamanın, daha büyük yatırımlar için uygulanabilir olması için tek bir noktada bir araya getirilmesini gerektirecek olan bağımsız güneş enerjisi sistemleri ve mini şebekelere duyulan ihtiyaç nedeniyle karmaşık olabileceğini söyledi.

Dünya Bankası’na göre, Pasifik Ada Ülkelerinde (PIC) yaşayan nüfusun %80’inden fazlasının elektriğe erişimi vardır ve kırsal alanlarda elektrik erişimi yaklaşık %80’dir. Bu erişimin yaklaşık %80’i, yıllık yaklaşık 6 milyar ABD doları tutarındaki ithal yakıt kullanan dizel jeneratörler tarafından sağlanmaktadır. Bu durum, ada devletlerinin dağınık coğrafi yapısından ve çok uzaklardaki adalara şebeke bağlantısı sağlamanın engelleyici derecede yüksek maliyetinden kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak, bu ülkelerde yaşayanlar, ABD’deki ortalama tüketici faturasının üç katına kadar çıkabilen yüksek elektrik maliyetleriyle karşı karşıya kalıyor.

Yenilenebilir enerjiden üretilen elektriğin kapasitesinin artırılması yoluyla enerji sektöründe özgüven oluşturmak, bu ülkeler için bu sorundan çıkış yoludur. Onları sadece temiz enerjiye dönüştürmekle kalmayacak, aynı zamanda ekonomik dayanıklılığı da büyük ölçüde güçlendirecek. Bu ülkelerin pek çoğu halihazırda önemli ölçüde kullandıkları hidroelektrik potansiyeline sahiptir. Ancak oldukça yüksek potansiyele ve düşük kullanıma sahip alan, güneş enerjisidir. PIC’lerde güneş enerjisi üretim kapasitesinin geliştirilmesi, teknik kapasite ve vasıflı işgücü eksikliği, zorlu coğrafi koşullar, zayıf düzenleyici ve politika çerçeveleri ve az gelişmiş sermaye piyasaları gibi bir dizi sorunla karşı karşıyadır ve bunların tümü güneş enerjisi kaynaklarına erişim eksikliğine katkıda bulunur.

Küresel olarak güneş enerjisi sektörü, artan güneş enerjisi alımıyla birlikte önemli ölçüde gelişmiş yatırım seferberliği görmeye başlarken ve artık finansman için bir dizi yenilikçi model varken, bunların çoğu mevcut haliyle PIC’ler için geçerli değil. PIC ekonomileri söz konusu olduğunda, enerji yatırımlarının büyük kısmının yönlendirildiği ülkelere kıyasla nispeten daha düşük enerji talebine ve büyüme tahminlerine sahiptir. Sonuç olarak, sınırlı sayıda özel sektör aktörü ve özel sektör finansmanı vardır. Ayrıca, dağınık nüfus ve dizel jeneratör tabanlı bağlantı ile, bağımsız, daha küçük ölçekli projelere daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar, daha olgun ve gelişmiş pazarlara göre gerekli beceriler, kapasiteler, iş modelleri ve düzenlemeler açısından çeşitli zorluklarla karşı karşıyadır. Bu hususlar ve teknoloji finansmanının büyük ölçüde olgunluk düzeylerine ve yerel sektörel ve ülke bağlamına bağlı olduğu göz önüne alındığında, PIC’lerde güneş enerjisi finansmanının önünde birkaç engel vardır. Bununla birlikte, PIC’lerin iklim değişikliğine karşı en savunmasız ülkeler arasında olduğu gerçeği göz önüne alındığında, hibeler ve diğer destekleyici finansman mekanizmaları için daha fazla ilgi ve tercih görüyorlar. Bu, bu ülkelerin ekonomik gidişatını değiştirebilecek bu tür yatırımlar için uygun, uzun vadeli etki projeleri tasarlama fırsatı sağlar.

Özellikle, en gelişmiş ve gelişmekte olan pazarlardaki güneş enerjisi projesi yatırımları, üçüncü kategoride yer alan yatırım finansmanıdır ve neredeyse tamamı ticari yönlere dayalı olarak özel sektör tarafından yönlendirilirken, Afrika gibi diğer pazarlarda risk azaltma finansmanı gereklidir. Pazar gelişimi için ekstra bir konfor katmanı sağlar ve özel sektör yatırımcılarını çeker.

PIC’ler söz konusu olduğunda, bağımsız güneş enerjisi sistemlerine ve daha büyük yatırımlar için uygun olan mini şebekelere duyulan ihtiyaç nedeniyle daha da karmaşık olabilir; bunların uygulanabilir hale gelmesi için sektörel veya programatik düzeyde bir araya getirilmesi gerekir. Mevcut yönetmeliklerin de revize edilmesi gerekecektir. Dolayısıyla, bu durumda gerekli olan yatırım, diğer piyasalarda yatırım finansmanı olarak sınıflandırılan daha fazla sayıda başvuru için ilk aşamalarda ‘el tutma’ ile birlikte ‘hazırlık finansmanı’ gibi olabilir. Ayrıca, özel sektör yatırımlarını harekete geçirmek için ödeme garantileri ve altyapı sigortası yoluyla ek güvence veya kur dalgalanmalarına karşı garanti gerekebilir.

Bu hazırlık finansman desteğinin büyük bir kısmının, genellikle gelişmekte olan pazarlarda bu tür projeleri mümkün kılmak için kritik eksik unsurlar olan yerel teknik beceriler ve kurumsal yetenekler oluşturmak olacağını belirtmek önemlidir. Birkaç küçük projeyi bir araya getirebilecek yatırımlar için uygulanabilir iş modelleri veya kullanım başına ödeme gibi hizmet tabanlı işletim modelleri tasarlamak için destek gereklidir. Mevcut arazi eksikliği ve bu ülkelerin sıklıkla karşılaştığı aşırı hava olayları göz önüne alındığında, uygun ve yenilikçi çözümler oluşturmak için mevcut ürün sistemlerini yeniden tasarlamak için de finansman gerekecektir. Bu nedenle, yüzer güneş enerjisi ve tarımsal fotovoltaik gibi çözümlerin keşfedilmesi gerekebilir.

KAYNAK