Kadın Çiftçiler Güneş Enerjisi ile Sulamada Dönüşüm Yaşıyor

Çiftçi Im Heng, Kamboçya’nın güneyindeki pirinç tarlalarını sulamak için suyu doğrudan tarlalarını kaplayan bir yağmurlama sistemine ileten güneş enerjisiyle çalışan bir sulama pompası satın aldı.

Satın alma işlemini, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve UN Women’ın ortak girişimi olan EmPower programı aracılığıyla alınan bir krediyi kullanarak yaptı. İsveç tarafından finanse edilen girişim, kadın girişimcilerin uygun fiyatlı kredilere erişmelerine yardımcı olarak işlerini büyütmelerine yardımcı olabilecek temiz teknolojiler satın almalarına olanak tanıyor. Kurulum daha kolay manevra yapmanın yanı sıra aylık elektrik faturasını yaklaşık 7 dolar düşürmeye yardımcı oldu, bu geçimlik bir çiftçi için büyük bir meblağ. Kamboçya’daki çoğu insan geçimini çiftçilikle sağlıyor. Bununla birlikte, sel ve kuraklık gibi iklim kaynaklı felaketler, gıda arzını ve geçim kaynaklarını etkileyebilir. Kadınların bilgiye, kaynaklara, finansa ve teknolojilere daha az erişimi var, bu da onların krizlerle başa çıkmalarını ve bittiğinde yeniden inşa etmelerini özellikle zorlaştırıyor. Bu nedenle UNEP, 2018’de Bangladeş, Kamboçya ve Vietnam’da pilot uygulaması gerçekleştirilen EmPower programının ikinci aşamasında BM Kadın Birimi ile birlikte çalışıyor.

Peşin ekipman maliyetleri, Heng gibi düşük gelirli kırsal kesim kadınlarını önemli ölçüde engelleyebilir. Teminat eksikliği ve sınırlı finansal geçmişleri ve okuryazarlıkları nedeniyle geleneksel bankalardan kredi alma konusunda daha büyük zorluklarla karşılaşıyorlar. EmPower tarafından sağlananlar gibi yenilikçi finansman mekanizmaları, kadınların yenilenebilir enerji teknolojilerine erişimini desteklemek için çok önemli kabul ediliyor. Yenilenebilir enerji, fosil yakıt bazlı güç sistemlerine göre daha düşük işletme maliyetleri ve daha az bakım ile hem sürdürülebilir hem de güvenilirdir.

Yenilenebilir enerji ayrıca, ev içi hava kirliliğine ve solunum yolu hastalıklarına katkıda bulunan kömür gibi geleneksel yakıtların yerini alarak kadınlara da fayda sağlıyor. Bu, özellikle modern enerji hizmetlerine erişimin hala geciktiği Kamboçya gibi ülkeler için geçerlidir. UNEP’in bir tahminine göre, EmPower projesinin bir parçası olarak Bangladeş, Kamboçya ve Vietnam’da kurulan fotovoltaik güneş sistemleri, beklenen yaşam döngüleri boyunca 15.000 ton karbondioksit eşdeğeri salınımını önleyebilir.

EmPower bugüne kadar 473 kadın girişimciyi desteklemiş ve ölçeklenmeye hazır bir model oluşturmuştur. Proje ayrıca 50’den fazla kadın odaklı kuruluşun iklim değişikliği, yenilenebilir enerji ve afet riskinin azaltılması konularında karar alma süreçlerine katılmasına yardımcı oldu.

KAYNAK