Yüzer Güneş Enerji Santralleri

Dünyanın birçok ülkesinde, başta rezervuarlı hidroelektrik santralleri olmak üzere, ivmelenen bir kapasite ile yüzer güneş enerji santralleri kurulmaktadır. YüzerGES’ler hem değerli uyusun buharlaşmasını engellemekte, hem de gittikçe daha kurak ve sıcak geçen yaz aylarında elektrik üretimi çok azalan hidroelektrik santrallerini çok büyük bir üretim desteği vermektedir. Ancak bu küresel gelişmelerin henüz bize bir yansıması olmadı. Türkiye’de şebeke ölçekli yüzerGES projelerinin en kısa sürede hayata geçmesi gerekiyor.