Dünya Bankası, Hindistan’ın Düşük Karbonlu Geçişini Desteklemek İçin 1,5 Milyar Dolarlık Finansmanı Onayladı

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu bugün Hindistan’ın düşük karbonlu enerji gelişimini hızlandırmak için 1,5 milyar dolarlık finansmanı onayladı. Finansman, yenilenebilir enerjiyi artırarak, yeşil hidrojen geliştirerek ve düşük karbonlu enerji yatırımları için iklim finansmanını teşvik ederek Hindistan’ın düşük karbonlu enerjiyi teşvik etmesine yardımcı olacak.

Hindistan, dünyanın en hızlı büyüyen büyük ekonomilerinden biridir. Ülkenin kişi başına enerji tüketimi küresel ortalamanın sadece üçte biri iken, ekonomi genişledikçe Hindistan’ın enerji talebinin de hızla artması bekleniyor. Bu, Hindistan’ın 2070 yılına kadar net sıfıra ulaşma hedefi doğrultusunda fosil bazlı enerji kaynaklarının kademeli olarak azaltılmasını gerektiriyor. Sanayi sektörü, enerji talebi ve emisyonlarının gelecekteki büyümesinin ana itici gücüdür ve yeşil hidrojen başlangıçta kritik bir rol oynayabilir. Hindistan, yenilenebilir enerji kurulu kapasitesinde etkileyici bir ilerleme ve maliyetlerde düşüş kaydetti. Yenilenebilir enerji üretiminin artırılması, düşük karbonlu elektriğe geçişi hızlandıracak ve yeşil hidrojen sektörünün ortaya çıkmasını ve genişlemesini destekleyecektir.

Öngörülen iki operasyon serisinin ilki olan İlk Düşük Karbonlu Enerji Program Odaklı Kalkınma Politikası Operasyonu, Hindistan’ı yeşil hidrojen geliştirme konusunda destekleyecek. Düşük karbonlu enerji, yenilenebilir enerji ile çalışan suyun elektrolizi ile üretilir. Hindistan’ın enerji geçişini gerçekleştirmek için gereken finansman o kadar fazladır ki, tek başına kamu sektörü finansmanı yeterli olmayacaktır. Son zamanlarda elde edilen başarılara dayanan bu operasyon, uygulanabilirlik finansman boşluklarını ele alarak, alıcı risklerini azaltarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının şebeke entegrasyonunu artırarak ve yenilenebilir enerji talebini canlandırarak özel finansmanı ve diğer destekleri canlandırmaya yardımcı olacaktır.

Dünya Bankası Hindistan Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, “Program, 2030 yılına kadar 100 milyar dolarlık özel sektör yatırımını teşvik etmeyi amaçlayan Ulusal Yeşil Hidrojen Misyonu’nun başarılı bir şekilde uygulanmasını destekleyecektir” dedi. “Dünya Bankası, kamu finansmanını tamamlayarak ve özel sektör yatırımlarını etkinleştirerek Hindistan’ın düşük karbon geçişini destekleme taahhüdünü sürdürüyor.” Program, yenilenebilir enerji arzını artırmayı, böylece maliyetleri düşürmeyi ve şebeke entegrasyonunu iyileştirmeyi amaçlıyor. Bu, Hindistan’ın taahhüt ettiği 500 GW yenilenebilir enerji kapasitesine 2030 yılına kadar ulaşmasına yardımcı olacaktır. Hükümet, yılda 40 milyon ton karbon emisyonunu önleyecek olan MY23-24’ten MY27-28’e kadar her yıl 50 GW yenilenebilir enerji için teklif vermeyi planlıyor.

Ocak 2023’te Hindistan ilk ülke yeşil tahvilini ihraç etti. Program, 2026 yılına kadar 6 milyar dolarlık devlet yeşil tahvillerinin ihracına yönelik politika eylemlerini destekleyecek. Projenin Ekip Liderleri Xiaodong Wang, Dhruv Sharma ve Surbhi Goyal, “Hindistan, gelişmiş enerji verimliliği ve temiz enerjiye geçiş yoluyla emisyonları büyümeden ayırabilir” dedi. “Sürdürülebilir politika reformları sayesinde Hindistan özel sektör yatırımlarını harekete geçirebilir, istihdam yaratabilir ve net sıfır hedeflerine ulaşabilir.” Bu operasyon, Banka’nın Hindistan’da enerji dönüşümüne yönelik kapsamlı desteğinin yalnızca bir parçasıdır. Hindistan Hükümeti’nin enerji güvenliği stratejisiyle uyumludur. Operasyon aynı zamanda Banka’nın CoP27’de başlatılan Kalkınma için Hidrojen (H4D) Ortaklığı ile de uyumludur.

1.44 milyar $’lık kredi Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası’ndan (IBRD) alındı ve Birleşik Krallık’ın Dünya Bankası’nın Hindistan’a sağladığı iklim değişikliği finansmanını artırmayı amaçlayan 1 milyar $’lık backstop ile sağlandı. Uluslararası Kalkınma Derneği’nden (IDA) alınan 56.57 milyon dolarlık bir kredi, iptal edilen IDA kredi bakiyelerinin yeniden taahhüdünden kaynaklanmaktadır.

KAYNAK