Avrupa’da Tarım GES’lerin Karşılaştırmalı Analizi: Potansiyel ve Fizibilite

Danimarka’daki Aarhus Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, farklı tipteki tarım GES konfigürasyonları araştırdılar ve Avrupa çapında potansiyelde önemli farklılıklar buldular. Tarım GES sistemlerin fizibilitesinin iki farklı özelliğini değerlendirdiler: GES sistemlerinin potansiyeli ve bunların temeldeki tarım arazileri üzerindeki etkisi.

Ekip, güneş panelleri üzerindeki ve yerdeki gölgeleri simüle eden bir model geliştirerek, yalnızca genel bir kayıp faktörü varsaymak yerine, gölge kayıpları nedeniyle azalan üretim çıktısını simüle edilen her saat için doğru bir şekilde analiz etmemize olanak sağladı. Eksen izleme kurulumunun daha yüksek bir elektrik verimi ürettiğini, ancak farklı konfigürasyonların günlük üretim modelleri dikkate alındığında, dikey iki yüzeyli kurulumun bazı ülkeler için daha yüksek fiyat ağırlıklı elektrik verimi ürettiğini buldular.

Hedefleri, arazinin en az %80’ini ekinlere uygun hale getirmekti. Bu durumda, yüksek radyasyon talep eden mahsuller için eğimli ve iki yüzeyli dikey konfigürasyonlar için yıllık elektrik verimi benzerdir ve 30 kWh/m2 ile sınırlıdır. Bu, farklı Avrupa bölgelerinde tarım GES potansiyelini tahmin etmek için kullandıkları yaklaşık 30 W/m2’lik bir kapasite yoğunluğuna karşılık gelir. Progress in Photovoltaics dergisinde yayınlanan “Avrupa’daki tarım GES sistemler için güneş paneli konfigürasyonların karşılaştırmalı analizi” başlıklı makalede araştırmacılar, “Tarım GES sistemler tarafından üretilen elektrik, Avrupa’daki mevcut elektrik talebinin 25 katını üretebileceğinden, tarım GES potansiyeli çok büyük” dedi.

Araştırmacılar, genel olarak, Avrupa’daki potansiyel tarımsal voltaj kapasitesinin 51 TW olduğunu ve bunun da 71.500 TWh/yıl elektrik verimiyle sonuçlanacağını hesaplıyor. Analizleri ayrıca, uygun alanın Avrupa genelinde oldukça eşit olmayan bir şekilde dağıldığını ve Norveç gibi bazı ülkelerin toplam alanlarının %1 kadar azının tarım GES için uygun olduğunu ortaya koyuyor. Danimarka gibi diğer ülkelerde bu oran %53’e kadar çıkıyor.

KAYNAK