Avrupa Yenilenebilir Enerji Derneklerinden AB’ye Açık Mektup

SolarPower Europe ve kıtadaki 19 güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji derneği, Avrupa’da daha etkili bir elektrik şebekesi ve kıtanın artan enerji taleplerini karşılamak için esnek enerji üretimine daha fazla yatırım yapılması çağrısında bulunan AB’ye açık bir mektup yayınladı ve Avrupa hükümetlerini Avrupa’da güneş enerjisi üretiminin etkinliğini artırmak ve endüstrinin karşılaştığı iki temel zorluğun üstesinden gelmek için dört girişime yatırım yapmaya çağırdı. Bunlardan biri, güneş enerjisi kıtanın güç karışımının daha fazlasını kullandığı için Avrupa’da daha yaygın hale gelen, güç arzını ve talebini dengelemek için elektrik üretiminin kasıtlı olarak azaltılması olan, büyüyen kısıntı sorunudur.

Geçtiğimiz Nisan ayında İspanya, elektrik talebinin beklenmedik bir şekilde düşmesi ve elektriğin toptan satış fiyatının 168,50 €/MWh’den 3,70 €/MWh’ye düşmesine neden olunca güneş enerjisi üretimini ilk kez azalttı. SolarPower Europe, bu yıl aynı durumun Çekya ve Polonya’da meydana geldiğini ve güneş enerjisinin esnek olarak algılanması nedeniyle rüzgar gibi diğer elektrik üretim biçimlerinden önce güneş enerjisi üretiminin durdurulduğunu kaydetti.

Mektubun yazarları, Avrupa’nın bu yıl sadece Rus gazı ithalatı eksikliğinden kaynaklanan açığı kapatmak için en az 60 GW’lık yeni güneş enerjisi kapasitesini işletmeye alması gerekeceğini tahmin eden Uluslararası Enerji Ajansı’nın rakamlarına atıfta bulunuyor. Avrupa hükümetleri enerji karışımlarını dekarbonize etmeye çalışırken, güneş enerjisine olan talep daha geniş. Açık mektup, bu zorlukların etkilerini en aza indirmek için Avrupa güneş enerjisi sektöründe dört iyileştirme alanı çağrısında bulunuyor. Birincisi, elektrik altyapısının güneş enerjisi üretimindeki artışa uyum sağlayabilmesi ve güneş enerjisinin doğasında var olan bazı dalgalanmalara yanıt verebilmesi için Avrupa enerji şebekesinin “hazırlığını” iyileştirmektir. Mektup ayrıca şirketlerden şebekeyi bugünün taleplerinden ziyade geleceğin taleplerine göre değiştirmek için “öngörü yatırımları” yapmalarını istiyor.

İkinci iyileştirme, projelerin ruhsatlandırılmasını, inşa edilmesini ve dijitalleştirilmesini hızlandırarak, tek bir ülkedeki projeler için yedi yıl ve sınır ötesi planlar için on yıl olan tesislerin devreye alınması için geçen süreyi azaltmaktır. Mektup ayrıca, karar vericileri, 2025’in enerji ihtiyaçlarını tahmin ederek ve enerji depolama projeleri veya rüzgar üretim tesisleriyle birlikte çalışan hibrit güneş projelerine yatırım yaparak “esnek kaynakları büyük ölçüde teşvik etmeye” çağırıyor.

Son olarak mektup, şebekenin ekonomik çerçevesini potansiyel yatırımcılar için çekici hale getirmenin önemini vurguluyor. Güneş enerjisi doğası gereği fosil yakıtlardan daha değişken olsa da, mektubun yazarları bunun güneş enerjisinin güvenilmez veya öngörülemez olarak değerlendirilmesi için bir neden olmadığını belirtiyor ve hükümetleri güneş enerjisi yatırımlarına bir miktar istikrar empoze etmek için farklılık sözleşmeleri gibi düzenlemeleri kullanmaya teşvik ediyor.

Ancak, bu önerilerin uygulanmasının pratikliğine ilişkin sorular devam etmektedir. Bu fikirleri uygulama sorumluluğu, ulusal hükümetler ve elektrik sistemi operatörlerinden özel yatırımcılara kadar bir dizi paydaşa düşecek ve tüm bu grupların işbirliğini sağlamak, Avrupa güneş enerjisi sektörü için uzun vadeli önemli bir zorluk olacaktır. Haber, Avrupa’nın güneş enerjisinin potansiyeli hakkında iyimserlik artmaya devam ederken, kıtanın tarımın yanı sıra 51 TW’lık GES konuşlandırabileceğini bulan Avrupa’nın tarımsal GES potansiyeli üzerine bir çalışmanın yayınlanmasını takip ediyor.

KAYNAK