AB Elektrik Komitesinden, Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmalarına Yeşil Işık

Avrupa Parlamentosu Enerji Komitesi, yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi için yenilenebilir enerji tedarik anlaşmalarının (YETA) daha geniş bir şekilde kullanılmasını memnuniyetle karşıladığını söylüyor. Sanayi, Araştırma ve Enerji Komisyonu’nda (ITRE) 55 milletvekili AB elektrik piyasası reformlarını desteklerken, 15 milletvekili aleyhte ve 2 milletvekili çekimser oy kullandı. Avrupa Parlamentosu Enerji Komitesi, AB Komisyonu’na 2024’ün sonuna kadar YETA’lar için bir pazar yeri kurma talimatı verdi. Ayrıca, elektrik şebekelerinin stabilizasyonu için “fosil olmayan esnekliğe” izin verilmesi ve örneğin GES’e bağlı konut depolama sistemlerinden talep tarafında esneklik sağlanması lehinde konuştular. Bu, elektrik şebekesini dengelemeye, fiyat dalgalanmalarını azaltmaya ve tüketicilerin enerji tüketimlerini fiyatlara ve ihtiyaçlarına göre ayarlamalarına yardımcı olabilir.

SolarPower Europe düzenleyici işler başkanı Naomi Chevillard, “Enerji Konseyi kendi pozisyonunu kabul etmeye çalışırken, bu oylama AB başkentlerine güçlü bir sinyal gönderiyor” dedi. “AB kurumları, aynı zamanda YETA’ların büyümesi, mesken GES ve güneş enerjisinin şebeke entegrasyonu için olumlu teklifler de içeren metnin hızlı bir şekilde benimsenmesini sağlamak için müzakereleri tamamlamalıdır.”

RE-Source platformu, anlaşmanın yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırımı teşvik ettiğini ve Avrupa’da enerji geçişini finanse etmek için önemli bir araç olarak yenilenebilir enerji tedarik anlaşmalarının (YETA) önemini pekiştirdiğini söyledi.

Açıklamada, “Konseyin, muhtemelen yaz tatilinden sonra, pozisyonunda artık uyum sağlaması gerekiyor” denildi. “Bunu … konseyi, Avrupa Parlamentosunu ve Avrupa Komisyonunu içeren müzakereler izleyecek. AB, çerçeve üzerinde 2023 sonuna kadar anlaşmayı hedefliyor.”

KAYNAK